Play
Slider

FAALİYET ALANLARIMIZ

Firmamız; demiryolu, otoyol, karayol, deniz yapıları, arıtma tesisleri, köprü, viyadük, tünel, heyelan, altyapı ve bina temellerinin projelendirilmesi sürecinde jeolojik – jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermektedir.

Maden Arama Etütleri
MADEN ARAMA ETÜTLERİ

Projeo Mühendislik

Mine Search Studies - Projeo Engineering

Jeotermal Saha Etütleri
JEOTERMAL SAHA ETÜTLERİ

Projeo Mühendislik

Geothermal Field Studies

Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar
JEOLOJİK ve JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR

Projeo Mühendislik

Geological And Geotechnical Research

Jeofizik Araştırma Etütleri
JEOFİZİK ARAŞTIRMA ETÜTLERİ

Projeo Mühendislik

Geophysical Research Studies

Projeo Mühendislik

 • 1

  Endüstriyel Ham Madde Arama Etütleri

 • 2

  Metalik Maden Arama Etütleri

 • 1

  Heyelan Araştırma Etütleri

 • 2

  Güzergah Etütleri

 • 3

  Baraj ve Gölet Etütleri

 • 4

  Mikro Bölgeleme Etüt Çalışmaları

 • 5

  İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etütler

 • 6

  Temel Zemin Etüt Çalışmaları

 • 7

  Hidrojeolojik Etütler

 • 1

  Yeraltı Suyu Arama Etütleri

 • 2

  Arkeolojik Saha Araştırma Etütleri