Jeotermal Sahalarda  Jeolojik ve Jeofizik Yöntemler Kullanarak Sahanın Jeotermal Potansiyelini Doğru Bir Şekilde Ortaya Koymak Amacıyla En İleri Düzey Cihazlarımızla Sahada Araştırmalar Yapılmaktadır.

Jeotermal Saha Etüt Çalışmaları, İleri Düzey Cihazlarımızla Sahada Araştırma Yapılacak Derinliğe Göre Uygun Olan Jeofizik ve Jeolojik Yöntemler Kullanılarak Yapılır ve Sizlere En Doğru Bilimsel Veriler Sunulur.