• Heyelan Araştırma Etütleri
  • Güzergah Etütleri
  • Baraj ve Gölet Etütleri
  • Mikro Bölgeleme Etüt Çalışmaları
  • İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etütler
  • Temel Zemin Etüt Çalışmaları
  • Hidrojeolojik Etütler

Firmamız; demiryolu, otoyol, karayol, deniz yapıları, arıtma tesisleri, köprü, viyadük, tünel, heyelan, altyapı ve bina temellerinin projelendirilmesi sürecinde jeolojik – jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermektedir.

Projeo Mühendislik Olarak; Heyelan Araştırma Etütleri, Güzergah Etütleri, Baraj ve Gölet Etütleri, Mikro Bölgeleme Etüt Çalışmaları, İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etütler, Temel Zemin Etüt Çalışmaları, Hidrojeolojik Etütler, Maden Arama Etütleri, Metalik Maden Arama Etütleri, Endüstriyel Ham Madde Arama Etütleri, Jeoloji Etütleri, Jeofizik Etütleri, Enerji Hammadde Etüt ve Arama, Maden Etüd ve Arama, Sondaj, Fizibilite Etütleri, Maden Analizleri ve Teknolojisi, Deniz ve Çevre Araştırmaları Gibi Birçok Etütler İleri Düzey Cihazlarımızla Maden Arama Etütleri, Metalik Maden Arama Etütleri ve Endüstriyel Ham Madde Arama Etütleri Jeofizik ve Jeolojik Yöntemler Kullanılarak Sizlere En Doğru Bilimsel Verileri Sunmaktayız.